Soubory ke stažení

Obec Líšný - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Zákon o obcí nakazuje obcím zřizovat alespoň dva výbory finanční a kontrolní (v obcích, kde je alespoň 15% obyvatelstva jiné národnosti než české, musí být zřízen ještě výbor pro národnostní menšiny). V Líšném není žádná výraznější národnostní menšina, a jsou proto zřízeny pouze prvně jmenované výbory. K nim pak byly zřízeny ještě následující:

Finanční výbor:

Ing. Salaba Jaroslav předseda
Matěcha Jaroslav místopředseda
Mlejnek Radek členka
Zeman Ladislav člen
Zahradník Jiří člen
   
Náplň činnosti výboru:
Finanční výbor zastupitelstva v úzké součinnosti s ekonomem OÚ zabezpečuje přípravu finančního ročního plánu obce, sleduje naplňování příjmů a výdajů, předkládá hodnocení rozpočtové kázně. Vyhledává zdroje financování, sleduje účelné vynakládání finančních prostředků.

 

Kontrolní výbor:

Šilhán Pavel předseda
Ing. Salaba Jaroslav místopředseda
Novotný Pavel člen
Náplň činnosti výboru:
Kontrolní výbor zastupitelstva v úzké součinnosti s právním zástupcem OÚ sleduje dodržování rámce zákonnosti v práci OÚ, provádí kontrolu dodržování obecně závazných vyhlášek a předpisů v rámci obce. Spolupracuje s finanční komisí při sledování účelného vynakládání finančních prostředků. Sleduje dodržování plnění usnesení OÚ a OZ. Spoluprovádí kontrolní akce v obci.


Výbor pro pořádek a rozvoj:

Matěcha Jaroslav předseda
Ing. Valenta Karel místopředseda
Jezdínský Václav člen
Komada Miloš člen
Kovářová Barbora členka
   
Náplň činnosti výboru:
Výbor pro pořádek zastupitelstva v úzké součinnosti se starostou obce sleduje a kontroluje dodržování pořádku v obci, zejména v oblasti upravenosti, čistoty, volného pobíhání psů, odpadů a černých skládek a pod. Vyhledává zdroje a příčiny závad a poškození, navrhuje jejich řešení. Podílí se na rozvoji obce v oblasti turistiky, služeb, vybavení a zajištění veřejných prostranství. Spoluprovádí kontrolní akce v obci. Podílí se na plánu územního rozvoje a rozvoje sídelní oblasti. Napomáhá koordinaci s dalšími spolky a svazy a pod.

 

Sociálně - kulturní výbor:

Kučerová Miluše předseda
Šilhán Pavel místopředseda
Pekař Jiří člen
Vele Bohuslav člen
Kujanová Marie členka
Poloprudská Irena členka
Pajkrtová Jaroslava členka
   
Náplň činnosti výboru:
Sociálně kulturní výbor zastupitelstva v úzké součinnosti s místostarostkou OÚ vyvíjí aktivity v oblasti sociální péče o občany (jubilea, náhlá nouze, živelné pohromy atd.), podněcuje činnost spolků na území obce při sportovní a kulturní vyžití občanů, sleduje otázky školství, mládeže, koordinuje termíny a místa pořádání akcí spolků, zabezpečuje kulturní informovanost v obci, výzdobu k výročím a státním svátkům. Může provádět kontroly sportovně kulturních akcí. Vyjadřuje se k povolovacím řízením. Spolupracuje s Jiráskovou knihovnou.


Výbor pro výběry a techniku:

Valenta Karel předseda
Náplň činnosti výboru:
 


Zaměření, strukturu a personální zabezpečení výborů zastupitelstva schválilo obecní zastupitelstvo dne 13.12.2006.

dnes slaví : Ilja
a zítra oslaví: Vítězslav

Kontakty

mapaObec Líšný
Líšný II. díl čp. 60
468 22 Železný Brod

Úřední hodiny
pondělí a středa
16.00 - 18.00

tel a fax: 483 392 305
obecni.urad @ lisny.cz

datová schránka: rrkan5g

Webkamera

webkamera v Líšném (CZ)

Meteovarování