Obec Líšný - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz
Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: Kalendář Datum sejmutí: Kalendář

Aktuální dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
7.3.2018 17.3.2018 Valná hromada Honebního společenstva Železný Brod

veřejná vyhláška

 • Zobrazit soubor
 
Obecní úřad Líšný
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.3.2018 18.4.2018 Návrh rozpočtu obce Líšný na r. 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
29.3.2018 18.4.2018 Oznámení záměru prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii Líšný
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
25.4.2018 31.5.2018 Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
25.4.2018 31.10.2018 Schválený rozpočet obce Líšný na r. 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
24.5.2018 31.10.2018 Pověřenec pro ochranu osobních údajů (pro GDPR)
 • Zobrazit soubor
30.4.2018 16.6.2018 Oznámení prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii Líšný
 • Zobrazit soubor
7.6.2018 27.6.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Líšný za r. 2017 - návrh
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
26.6.2018 31.7.2018 Žádost podle zákona č. 106 Sb. s odpovědí

Dávejte, prosím, pozor na provokace.

 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
10.7.2018 26.8.2018 Veřejná vyhlášky o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území
 • Zobrazit soubor
12.7.2018 6.10.2018 Volby do Zastupitelstva obce
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
17.8.2018 7.10.2018 Kandidáti pro říjnové volby do zastupitelstva
 • Zobrazit soubor
24.8.2018 11.9.2018 Oznámení hejtmana LK (opatření ke vzniku požárů - zrušení)
 • Zobrazit soubor
28.6.2018 20.10.2018 1. Rozpočtová změna - schválená
 • Zobrazit soubor
25.4.2018 20.6.2018 1. Rozpočtová změna 2018 návrh
 • Zobrazit soubor
3.9.2018 31.12.2018 2. Rozpočtová změna 2018 návrh
 • Zobrazit soubor
7.9.2018 7.10.2018 1. zasedání volební komise
 • Zobrazit soubor
14.9.2018 22.11.2018 Dražební vyhláška
 • Zobrazit soubor
1.10.2018 31.12.2018 2. rozpočtová změna - schválená
 • Zobrazit soubor
6.10.2018 31.12.2018 Volby do zastupitelstva obce - výsledky
6.10.2018 31.12.2018 Volby do senátu - 1.kolo
5.11.2018 20.11.2018 Žádost podle zákona č. 106 Sb. s odpovědí
 • Zobrazit soubor
12.12.2018 31.1.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany
 • Zobrazit soubor
28.12.2018 19.1.2019 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
 • Zobrazit soubor
19.12.2018 13.2.2019 3. Rozpočtová změna 2018 schválená
 • Zobrazit soubor
2.4.2019 17.4.2019 Návrh rozpočtu obce Líšný na r. 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
8.4.2019 31.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství ČR.
 • Zobrazit soubor
24.4.2019 31.5.2019 Finanční úřad pro Liberecký kraj V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
8.4.2019 30.4.2019 Volby do EP - stanovení počtu a sídla volebních okrsků
 • Zobrazit soubor
9.4.2019 31.5.2019 Jmenování zapisovatele OVK pro volby do EP
 • Zobrazit soubor
1.5.2019 26.6.2019 Schválený rozpočet obce Líšný na r. 2019 a schválený Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
3.6.2019 19.6.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Líšný za r. 2018 - návrh
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
20.5.2019 19.6.2019 Oznámení záměru prodeje pozemků
 • Zobrazit soubor
 
VHS Turnov
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
13.12.2018 31.12.2018 Střednědobý výhled rozpočtu VHS Turnov
 • Zobrazit soubor
13.12.2018 31.12.2018 I. rozpočtové opatření na r. 2018
 • Zobrazit soubor
13.12.2018 28.2.2019 Rozpočtové provizorium na r. 2019
 • Zobrazit soubor
25.2.2019 15.3.2019 Schválený rozpočet VHS Turnov pro r. 2019
 • Zobrazit soubor
24.4.2019 31.5.2019 Vodohospodářské sdružení Turnov - Zpráva o kontrole hospodaření, návrh závěrečného účtu s komentářem
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 
Stavební úřady
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
24.10.2018 8.11.2018 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ rozhodnutí o umístění stavby Silnice III/28723 Mukařov - rekonstrukce silnice
 • Zobrazit soubor
17.8.2018 31.8.2018 Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
14.1.2019 15.2.2019 Silnice III/28723 Mukařov - rekonstrukce silnice
 • Zobrazit soubor
18.1.2019 15.2.2019 Líšný - výstavba čistírny odpadních vod + odkanalizování části obce Líšný
 • Zobrazit soubor
20.2.2019 20.3.2019 Stavební povolení na stavbu: Silnice III/28723 Mukařov - rekonstrukce silnice
 • Zobrazit soubor
 
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
7.3.2018 14.3.2018 16. Zasedání ZO Líšný 14.3.2018 - Pozvánka
 • Zobrazit soubor
11.4.2018 18.4.2018 17. Zasedání ZO Líšný 18.4. 2018 - Pozvánka
 • Zobrazit soubor
20.6.2018 28.6.2018 18. Zasedání ZO Líšný 28.6. 2018 - Pozvánka
 • Zobrazit soubor
12.9.2018 20.9.2018 19. Zasedání ZO Líšný 19.9. 2018 - Pozvánka
 • Zobrazit soubor
23.3.2018 11.10.2018 16. Zasedání ZO Líšný 14.3.2018 - Zápis
 • Zobrazit soubor
30.4.2018 16.5.2018 17. Zasedání ZO Líšný 18.4. 2018 - Zápis
 • Zobrazit soubor
5.7.2018 19.9.2018 18. Zasedání ZO Líšný 28.6. 2018 - Zápis
 • Zobrazit soubor
23.10.2018 8.11.2018 Ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva obce - pozvánka
 • Zobrazit soubor
9.11.2018 24.11.2018 Ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva obce - zápis
 • Zobrazit soubor
5.12.2018 12.12.2018 1. zasedání zastupitelstva 12.12. 2018 - pozvánka
 • Zobrazit soubor
13.2.2019 20.3.2019 3. zasedání zastupitelstva 20.2. 2018 - pozvánka
 • Zobrazit soubor
10.4.2019 17.4.2019 4. zasedání zastupitelstva 17.4. 2019 - pozvánka
 • Zobrazit soubor
28.12.2018 31.1.2019 2. zasedání zastupitelstva 12.12. 2018 - zápis
 • Zobrazit soubor
19.6.2019 26.6.2019 5. zasedání zastupitelstva 267.6. 2019 - pozvánka
 • Zobrazit soubor

Archiv - sejmuté dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie:
11.10.2014 24.4.2019
Výsledek voleb do obecního Zastupitelstva obec Líšný 2014
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
2.12.2015 24.4.2019
Výzva podle odst. 3 zák. č. 256/2003 Sb.

Jelikož je doba vyvěšení 10 let (!), sledujte, prosím, další aktualizace!

 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
3.5.2017 24.4.2019
Nabídka nepronajatých pozemků ČR ve správě SPÚ.
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
13.12.2017 24.4.2019
Střednědobý rozpočtový výhled
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
11.11.2010 24.4.2019
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 10.11.2010
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2010 - 2014
5.11.2014 30.11.2018
Ustavující zasedání zastupitelstva 31.10. 2014 - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
25.9.2017 30.9.2018
19. zasedání zastupitelstva 19.19. 2018 - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
15.3.2017 30.4.2018
Schválený závěrečný účet obce za r. 2016
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
22.12.2017 18.4.2018
3. Rozpočtová změna 2017
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
14.2.2018 29.3.2018
Rozpočet Vodohospodářské sdružení Turnov na r.2018 (informace)
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
27.2.2018 16.3.2018
Střednědobý výhled rozpočtu VHS Turnov
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
19.1.2018 24.2.2018
Volba prezidenta ČR - 2. kolo
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
25.1.2018 14.2.2018
Návrh rozpočtu VHS Turnov na r. 2018
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
14.12.2017 7.2.2018
Malá Skála - Veřejné znovuprojednání územního plánu.
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
11.1.2018 2.2.2018
Výzva na podání nabídky ma zhotovení PD, zabezpečení IČ, vydání příslušných povolení "Líšný - výstavba čistírny odpadních vod + odkanalizování části obce
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
25.11.2016 13.1.2018
Volba prezidenta ČR - 1. kolo
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
21.12.2017 5.1.2018
15. Zasedání ZO Líšný 13.12. 2017 - Zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
15.9.2017 31.12.2017
Ministerstvo zemědělství ČR Návrh opatření obecné povahy
 • Zobrazit soubor
8.11.2017 31.12.2017
Ministerstvo zemědělství ČR Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
 • Zobrazit soubor
20.9.2017 31.12.2017
2. Rozpočtová změna 2017
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
20.11.2017 26.12.2017
Ceník SKS s.r.o. Marius Pedersen Group na r. 2018 - ODPADY
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
4.12.2017 18.12.2017
Oznámení o 1. zasedání Okrskové volební komise
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
6.12.2017 13.12.2017
15. Zasedání ZO Líšný 13.12.2017 - Pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
4.9.2017 29.10.2017
Volby do P PSČR Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
2.8.2017 17.10.2017
Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
19.9.2017 11.10.2017
Oznámení o 1. zasedání Okrskové volební komise
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
26.9.2017 11.10.2017
14. Zasedání ZO Líšný 20.9. 2017 - Zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
15.3.2017 20.9.2017
Schválený rozpočet na r. 2017
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
21.6.2017 20.9.2017
1. Rozpočtová změna 2017
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
13.9.2017 20.9.2017
14. Zasedání ZO Líšný 20.9.2017 - Pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
27.6.2017 12.7.2017
13. Zasedání ZO Líšný 21.6. 2017 - Zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
5.5.2017 7.7.2017
Výsledné kalkulace vodného a stočného za r. 2016
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
5.6.2017 21.6.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Líšný za r. 2016
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
14.6.2017 21.6.2017
13. Zasedání ZO Líšný 21.6.2017 - Pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
5.5.2017 16.6.2017
SoD - Revitalizace okolí č.p. 60, k.ú. Líšný
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
28.4.2017 29.5.2017
Daň z nemovitých věcí na r. 2017
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
19.9.2016 22.5.2017
10. Zasedání ZO Líšný 14.09. 2016 - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
21.12.2016 22.5.2017
11. Zasedání ZO Líšný - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
15.3.2017 28.4.2017
Revitalizace - výsledky poptávky
 • Zobrazit soubor
1.2.2017 18.4.2017
Nabídka pozemků k pronájmu
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
22.3.2017 13.4.2017
12. Zasedání ZO Líšný 15.3. 2017 - Zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
28.3.2017 12.4.2017
Předběžné rozpočtové opatření č.0
 • Zobrazit soubor
Mikroregion Podkozákovsko
21.3.2017 5.4.2017
Střednědobý výhled rozpočtu MR Podkozákovsko na r. 2016 - 2020
 • Zobrazit soubor
Mikroregion Podkozákovsko
3.3.2017 3.4.2017
Nařízení Státní Veterinární Správy
 • Zobrazit soubor
6.3.2017 25.3.2017
12. Zasedání ZO Líšný 15.3.2017 - Pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
27.2.2017 17.3.2017
Nařízení Státní veterinární správy (ptačí chřipka)
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
27.2.2017 15.3.2017
Návrh rozpočtu obce Líšný na r. 2017 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
30.1.2017 28.2.2017
Nařízení Státní veterinární správy
 • Zobrazit soubor
13.2.2017 28.2.2017
Valná hromada Honebního společenstva Železný Brod
 • Zobrazit soubor
30.1.2017 17.2.2017
Návrh rozpočtu Vodohospodářského sdružení Turnov
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
7.12.2016 17.12.2016
11. Zasedání zastupitelstva 14.12. 2016 - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
2.11.2016 5.12.2016
ČR - SPÚ Nabídka pozemků k pronájmu
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
29.7.2016 31.10.2016
NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 3/2016
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
21.9.2016 8.10.2016
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
7.9.2016 30.9.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
25.8.2016 14.9.2016
Nabídka pronájmu obecního bytu č.1, Líšný II. díl č.p. 60
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
26.8.2016 14.9.2016
Poptávka - dodávka stavebních prací na opravách místní komunikace a okolí OÚ Líšný

 

Termínu dokončení – do 30.11. 2016. Etapizaci zvolil zpracovatel dokumentace, jde avšak o jedinou akci.

Jde o VZMR, rozhodující bude nejnižší nabídková cena. Nabídku, prosím, doručte v papírové podobě do 15.9. do 18:00hod. (doručení) obci Líšný, Líšný II/60, 468 22 Líšný v zalepené obálce s označení „Revitalizace“.

Nejvyšší možná cena 500.000,- Kč s DPH

Jiří Mikeš

Mob.: 725 076 509

 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
7.9.2016 14.9.2016
10. Zasedání zastupitelstva 14.09. 2016 - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
20.8.2016 9.9.2016
Oznámení rozhodnutí o prodeji níže uvedených pozemků vytýčených GP č. 186-21b/200 v zahrádkářské kolonii Líšný předem určeným zájemcům (současným uživatelům)
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
23.7.2015 31.8.2016
9. Zasedání zastupitelstva 15.06. 2016 - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
3.8.2016 18.8.2016
Stanovení min. počtu členů okrskové volební komise obce Líšný
 • Zobrazit soubor
6.5.2016 27.7.2016
8. Zasedání zastupitelstva 27.04. 2016 - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
25.3.2016 12.7.2016
7. Zasedání zastupitelstva 16.03. 2016 - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
8.6.2016 23.6.2016
9. Zasedání zastupitelstva 15.06. 2016 - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
28.5.2016 15.6.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Líšný za r. 2015

A další povinně zvěřejňované související dokumenty obce

 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
30.5.2016 15.6.2016
Záměr prodeje níže pozemků vytýčených GP č. 186-21b/200 v zahrádkářské kolonii Líšný předem určeným zájemcům (současným uživatelům)
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
24.5.2016 8.6.2016
Výsledná kalkulace vodného a stočného
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
26.4.2016 31.5.2016
Daň z nemovitostí r. 2016
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
9.5.2016 25.5.2016
OZV č. 1/2015 Líšný - Systém KO
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
9.5.2016 25.5.2016
OZV č. 2/2015 Líšný - Požární řád
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
10.5.2016 25.5.2016
Exekuce proti Jiří Fridrich
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
20.4.2016 8.5.2016
Dokumenty Vodohospodářského sdružení Turnov
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
11.4.2016 27.4.2016
Návrh rozpočtu obce Líšný na r. 2016
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
20.4.2016 27.4.2016
8. Zasedání zastupitelstva 27.04. 2016 - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
24.2.2016 10.4.2016
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

jaro 2016

 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
9.3.2016 24.3.2016
7. Zasedání zastupitelstva 16.03. 20156 - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
9.2.2016 24.2.2016
Veřejnoprávní smlouvy

Železný Brod pro Líšný

 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
3.2.2016 18.2.2016
Vodohospodářské sdružení Turnov

Návrh rozpočtu

 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
25.1.2016 9.2.2016
Oznámení zahájení územního řízení A. vodovodní řad B. vodovodní přípojka pro RD 2/45
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
14.1.2016 2.2.2016
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
31.12.2015 19.1.2016
Plán pro zvládání povodňových rizik MŽP ČR - veřejná vyhláška
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
21.12.2015 5.1.2016
6. Zasedání zastupitelstva 16.12. 2015 - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
8.12.2015 30.12.2015
Exekuce - Jiří Fridrich

14.1. 2015 10:30 elektronicky

 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
9.12.2015 24.12.2015
6. Zasedání zastupitelstva 16.12. 2015 - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
29.10.2015 30.11.2015
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
7.9.2015 25.10.2015
Veřejná vyhláška - oznámení zpracování návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
23.9.2015 14.10.2015
5. Zasedání zastupitelstva 16.9. 2015 - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
14.9.2015 30.9.2015
Okleštění dřevin - ČEZ
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
26.8.2015 28.9.2015
Exekuční příkaz proti Jiřímu Fridrichovi
 • Zobrazit soubor
9.9.2015 16.9.2015
5. Zasedání zastupitelstva 16.9. 2015 - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
11.8.2015 31.8.2015
Doba zvýšeného nebezpečí požáru Rozhodnutí hejtmana č 1/2015
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.8.2015 31.8.2015
OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

POZOR

K nahlédnutí až v termínu 18.9. - 2.10.!!!

 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
20.8.2015 31.8.2015
Doba zvýšeného nebezpečí požáru - zrušení Rozhodnutí hejtmana č.2/2015
Obecní úřad Líšný
5.8.2015 21.8.2015
KPÚ Besedice rohodnutí
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
29.4.2015 29.7.2015
Oznámení o zamýšleném převodu
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
30.6.2015 15.7.2015
4. Zasedání zastupitelstva 24.6. 2015 - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
5.1.2015 10.7.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"
 • Zobrazit soubor
1.4.2015 8.7.2015
Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
9.6.2015 24.6.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání obce Líšný za r. 2014

Závěrečný účet

Rozvaha

Výkaz ZZ

Příloha k ÚZ

 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
17.6.2015 24.6.2015
4. Zasedání zastupitelstva 24.6. 2015 - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
25.5.2015 11.6.2015
3. Zasedání zastupitelstva 29.4. 2015 - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
30.4.2015 1.6.2015
Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na r. 2015

FÚ Lbc

 • Zobrazit soubor
4.5.2015 31.5.2015
Pronájem obecního bytu Líšný II. díl č.p. 60

- Přízemní byt po celkové rekonstrukci a modernizaci, konfigurace v příloze, delší strana jižní

- Topení - kotel TP

- Nájem bez energií 3.000,- Kč/měs., kauce 3 měsíční nájmy, k nastěhování k 1.7. 2015

- Prohlídka po + stř. 16:00 - 17:45 nebo po tel. dohodě

- Žádosti na adresu obce nebo obecni.urad@lisny.cz, doplňte "motivaci" (proč má zastupitelstvo vybrat právě vás...) do 30.5. 2015

 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
6.5.2015 28.5.2015
Celkové vyúčtování všech položek pro vodné a stočné za r. 2014
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
30.4.2015 16.5.2015
Prodloužení lhůty o výměně nebo převodu vlastnických práv dle § 11 odst. 8 zák. č. 500/2004 Sb.

KPÚ KÚ Besedice

 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
17.4.2015 5.5.2015
2. Zasedání zastupitelstva 18.3. 2015 - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
2.3.2015 30.4.2015
Smlouva o dílo

Rekonstrukce bytu č. 1 v domě č.p. 60, Líšný

 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
14.4.2015 30.4.2015
Návrh rozpočtu obce Líšný na r. 2015
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
14.4.2015 30.4.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VHS Turnov za r. 2014
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
22.4.2015 29.4.2015
3. Zasedání zastupitelstva 29.4. 2015 - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
11.3.2015 16.4.2015
Dražební vyhláška

Les nad hřbitovem (akt. vykácwný).

 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
19.3.2015 13.4.2015
Sběr nebezpečného odpadu
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
11.3.2015 26.3.2015
2. Zasedání zastupitelstva 18.3. 2015 - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
18.2.2015 9.3.2015
Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Traťový úsek Stará Paka - Malá Skála
"Odstranění propadů traťové rychlosti"

 • Zobrazit soubor
Stavební úřady
11.2.2015 28.2.2015
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Železný Brod
 • Zobrazit soubor
29.1.2015 17.2.2015
Návrh rozpočtu Vodohospodářského sdružení Turnov na r. 2015
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
16.1.2015 16.2.2015
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - Líšný
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
19.1.2015 6.2.2015
1. Zasedání zastupitelstva 17.12. 2014 - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
19.12.2014 3.1.2015
Exekuční příkaz proti SEAPOINT CAPITAL s.r.o.

Exekuční příkaz na p.p.č. 510/2 v KÚ a obci Líšný

 • Zobrazit soubor
19.12.2014 3.1.2015
Rozhodnutí ÚSPÚ k odvolání J. Šrittera a I. Šritterové

Zamítnutí odvolání manž. Šrtitterových Ústředím.

 • Zobrazit soubor
12.11.2014 27.12.2014
Ceník odvozu TKO, platný od r. 2015
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
10.12.2014 17.12.2014
1. Zasedání ZO 17.12.2014 - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2014 - 2018
21.10.2014 24.11.2014
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍŠNÝ (opatření obecné povahy)
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
15.10.2014 6.11.2014
22. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2010 - 2014
14.10.2014 31.10.2014
Smlouva o dílo "Sjezd na místní komunikaci (U Ing. Valenty)

Cena je spočtena jako maximální - část nákladů se sníží bližším umístěním zeminy.

 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
6.10.2014 31.10.2014
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o regulaci hlučných činností
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
6.10.2014 31.10.2014
Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o stanovení kratší doby nočního klidu
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
23.10.2014 31.10.2014
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Líšný Pátek 31.10. 2014
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
24.9.2014 22.10.2014
21. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - zápis
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
1.10.2014 18.10.2014
21. Zasedání Zastupitelstva obec Líšný - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
24.9.2014 12.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Líšný (dle § 29 zák. č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí v akt. znění)
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
9.9.2014 17.9.2014
21. Zasedání Zastupitelstva obec Líšný - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
13.8.2014 5.9.2014
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
15.8.2014 30.8.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce bytu 2+kk, Líšný II. díl č.p. 60, přízemí vlevo (po Pekařových)

Jde o celkovou rekonstrukci obecního přízemního bytu. Stavební práce, elektropráce a topenářské. Termín dokončení - co nejdříve.
Další informace v přílohách nebo u starosty.

 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
14.7.2014 6.8.2014
Volby do zastupitelstev obcí - informace pro kandidující subjekty
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
11.7.2014 29.7.2014
Usnesení o odročení dražby (Rubín)
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
2.7.2014 26.7.2014
20. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - zápis
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
2.7.2014 26.7.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
18.6.2014 24.7.2014
Oznámení o odvolání veřejnou vyhláškou ...

 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
23.5.2014 2.7.2014
Usnesení o nařízení dražebního roku o provedení elektronické dražby

Dražba Rubínu

 • Zobrazit soubor
18.6.2014 25.6.2014
20. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
30.4.2014 18.6.2014
Návrh ÚP Líšný IB1 - Hlavní výkres
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
30.4.2014 18.6.2014
Návrh ÚP Líšný IB2b - Energetika, doprava
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
30.4.2014 18.6.2014
Návrh ÚP Líšný IB1 - Výkres základního členění území
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
30.4.2014 18.6.2014
Návrh ÚP Líšný IB2c - Vodní hospodářství
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
30.4.2014 18.6.2014
Návrh ÚP Líšný IB2d - Urbanistická koncepce - prostorová regulace
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
30.4.2014 18.6.2014
Návrh ÚP Líšný IB3 - Výkres VPS, VPO a asanací
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
30.4.2014 18.6.2014
Návrh ÚP Líšný IIB1 - Koordinační výkres
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
30.4.2014 18.6.2014
Návrh ÚP Líšný NIIB2 - Výkres širších vztahů
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
30.4.2014 18.6.2014
Návrh ÚP Líšný IIB3 - Výkres předpokládaných záborů PF
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
30.4.2014 18.6.2014
Návrh ÚP Líšný - Textová část
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
30.4.2014 18.6.2014
Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Líšný
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
26.5.2014 12.6.2014
Výsledky voleb do EP 2014 Líšný
 • Zobrazit soubor
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
23.5.2014 9.6.2014
Rozhodnutí Schválení návhu KoPÚ Besedice
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
30.4.2014 4.6.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Líšný za r. 2013
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
30.4.2014 4.6.2014
Závěrečný účet obec Líšný za r. 2013
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
30.4.2014 4.6.2014
Výkaz zisku a ztrát za r. 2013
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
30.4.2014 4.6.2014
Rozvaha r. 2013
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
30.4.2014 4.6.2014
Příloha k účetní uzávěrce r. 2013
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
30.4.2014 30.5.2014
Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - r. 2013
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
24.4.2014 26.5.2014
Daň z nemovitosti - Veřejná Vyhláška
 • Zobrazit soubor
30.4.2014 22.5.2014
19. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - zápis
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
15.7.2011 30.4.2014
Oznámení o veřejném projednání návrhu ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
30.3.2011 30.4.2014
Závěrečný účet VHS Turnov 2010 - náklady
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
30.3.2011 30.4.2014
Závěrečný účet VHS Turnov 2010 - příjmy
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
30.3.2011 30.4.2014
Závěrečný účet VHS Turnov 2010 - výdaje
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
30.3.2011 30.4.2014
Závěrečný účet VHS Turnov 2010 - výnosy
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
30.3.2011 30.4.2014
Komentář k závěrečnému účtu VHS Turnov za rok 2010
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
7.4.2014 27.4.2014
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Pouze pro obyvatele Líšného s provozovanou popelnicí.

 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
16.4.2014 23.4.2014
19. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
7.4.2014 22.4.2014
Oznámení počtu a sídla volebních okrsků
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
2.4.2014 18.4.2014
Veřejná vyhláška KPÚ Vrát - odvolání

Přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ Líšný v úředních hodinách

 • Zobrazit soubor
1.4.2014 17.4.2014
Návrh rozpočtu obec Líšný na r. 2014
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
2.4.2014 17.4.2014
Vodohospodářské sdružení Turnov Zpráva auditora
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
2.4.2014 17.4.2014
Vodohospodářské sdružení Turnov Závěrečná účet - komentář
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
2.4.2014 17.4.2014
Vodohospodářské sdružení Turnov Závěrečný účet za r. 2014
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
21.2.2014 10.4.2014
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci PRLK k "program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020"
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
24.3.2014 8.4.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v Líšném
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
21.2.2014 31.3.2014
Usnesení o odročení dražby (Rubín)
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
26.2.2014 18.3.2014
18. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - Zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2010 - 2014
25.2.2014 13.3.2014
Rozhodnutí o schválení KPÚ Vrát
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
28.1.2014 28.2.2014
Dražební vyhláška (Jindřich Bobek)
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
5.2.2014 22.2.2014
Valná hromada Honebního společenstva Železný Brod
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.1.2014 19.2.2014
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci (Líšný 2. díl č.p. 15 - Rubín)
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.2.2014 19.2.2014
18. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
23.1.2014 7.2.2014
Návrh rozpočtu VHS na r. 2014

Dokumenty lze vyžádat mailem na starosta@lisny.cz

 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
27.12.2013 14.1.2014
17. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - zápis
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
4.12.2013 19.12.2013
17. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
27.10.2013 29.11.2013
Výsledky voleb do Parlamentu ČR 2013
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
9.10.2013 18.11.2013
KPÚ Vrát Vystavení návrhu a pozvánka na závěrečné jednání
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
2.10.2013 28.10.2013
Oznámení o termínu a době konání voleb
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
1.10.2013 28.10.2013
Oznámení o 1. zasedání volební komise
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
25.9.2013 21.10.2013
16. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - Zápis
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
23.9.2013 13.10.2013
Stanovení min. počtu členů volební komise
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
30.8.2013 19.9.2013
KoPÚ Besedice - pozvánka na projednání 3. návrhu nového uspořádání pozemků
 • Zobrazit soubor
30.8.2013 19.9.2013
KoPÚ Besedice - pozvánka na projednání 3. návrhu nového uspořádání pozemků
 • Zobrazit soubor
11.9.2013 18.9.2013
16. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
31.7.2013 6.9.2013
Exekuční příkaz - Jindřich Bobek
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.7.2013 30.8.2013
Návrh ÚP Líšný Výkres zákl. členění
 • Zobrazit soubor
12.7.2013 30.8.2013
Návrh ÚP Líšný Textová část
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.7.2013 30.8.2013
Návrh ÚP Líšný Hlavní výkres
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.7.2013 30.8.2013
Návrh ÚP Líšný Energetika, doprava
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.7.2013 30.8.2013
Návrh ÚP Líšný Vodní hospodářství
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.7.2013 30.8.2013
Návrh ÚP Líšný Urbanistická koncepce
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.7.2013 30.8.2013
Návrh ÚP Líšný Koordinační výkres
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.7.2013 30.8.2013
Návrh ÚP Líšný Výkres VPS, VPO a asanací
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.7.2013 30.8.2013
Návrh ÚP Líšný Výkres širších vztahů
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.7.2013 30.8.2013
Návrh ÚP Líšný Zábor PF
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.7.2013 30.8.2013
Veřejná vyhláška projednávání Návrhu ÚP Líšný
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.7.2013 30.8.2013
Návrh ÚP Líšný Oznámení společného jednání
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
18.7.2013 30.8.2013
Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
8.7.2013 23.7.2013
Nařízení Státní veterinární správy - včely
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
3.7.2013 22.7.2013
Celkové vyúčtování vodného a stočného
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
19.6.2013 10.7.2013
15. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - zápis
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
3.6.2013 28.6.2013
Rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu
 • Zobrazit soubor
30.4.2013 19.6.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2012
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
21.5.2013 19.6.2013
Beseda s občany 9.5. 2013 - Zápis
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
4.6.2013 12.6.2013
15. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
20.5.2013 11.6.2013
Závěrečný účet obce za r. 2012
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
17.4.2013 31.5.2013
Obnova katastrálního operátu
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
26.4.2013 27.5.2013
Informace k dani z nemovitosti
 • Zobrazit soubor
26.4.2013 18.5.2013
KPÚ Besedice - Sestava rozdělovníku k č.j. SPU 165305/2013
 • Zobrazit soubor
26.4.2013 18.5.2013
KPÚ Besedice KOMPLET
 • Zobrazit soubor
24.4.2013 18.5.2013
14. Zasedání Zastupitelstva - Zápis
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
24.4.2013 18.5.2013
Rozpočet na r. 2013
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
26.4.2013 15.5.2013
KPÚ Besedice k projednání 1. návrhu
 • Zobrazit soubor
23.4.2013 14.5.2013
Zpráva auditora VHS Turnov 2012
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
23.4.2013 14.5.2013
ZÚ VHS Turnov 2012 komentář
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
23.4.2013 14.5.2013
ZÚ VHS Turnov 2012 příjmy
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
23.4.2013 14.5.2013
ZÚ VHS Turnov 2012 výdaje, financování
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
1.4.2013 18.4.2013
Návrh rozpočtu obce Líšný na r. 2013
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
10.4.2013 18.4.2013
14. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
6.3.2013 2.4.2013
13. Zasedání Zastupitelstva - zápis
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
20.2.2013 27.2.2013
13. Zasedání Zastupitelstva obce - Pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
26.1.2013 10.2.2013
Výsledky 2. kola prezidentské volby
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
14.1.2013 29.1.2013
Výsledky 1. kola prezidentské volby http://www.volby.cz/pls/prez2013/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=5102&xobec=563676
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
21.12.2012 16.1.2013
12. Zasedání Zastupitelstva - zápis
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
21.12.2012 7.1.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
5.12.2012 22.12.2012
12. zasedání Zastupitelstva obce - Pozvánka
 • Zobrazit soubor
4.12.2012 19.12.2012
Předmýtní těžba dřeva v Líšném
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
24.10.2012 19.11.2012
11. Zasedání Zastupitelstva obce - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2010 - 2014
8.10.2012 9.11.2012
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná PF ČR
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
15.12.2010 2.11.2012
Zápis a usnesení zastupitelstva z 8.12.2010
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2010 - 2014
12.10.2012 28.10.2012
Nabídka odprodeje nepotřebného vybavení - dopravní vozidlo AVIA zásahové jednotky Líšný
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
26.9.2012 17.10.2012
10. Zasedání zastupitelstva obce - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2010 - 2014
13.9.2012 14.10.2012
AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 oznámení koncepce
 • Zobrazit soubor
24.9.2012 9.10.2012
Metylalkohol - výstraha
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
3.9.2012 5.10.2012
Seznam pozemků pro veřejnou nabídku náhradních pozemků pro oprávněné osoby (dle zák. č. 229/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • Zobrazit soubor
11.9.2012 30.9.2012
Rozhodnutí o scelování pozemků v zahrádkářské kolonii
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
12.9.2012 19.9.2012
10. Zasednání Zastupitelstva obce Líšný - Pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
24.8.2012 12.9.2012
Oznámení o záměru prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii Líšný předem určeným zájemcům
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
4.6.2012 5.9.2012
Oznámení o zamýšleném převodu
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
25.7.2012 16.8.2012
Oznmení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání (28.8. 2012) Dělení a scelování pozemků v zahrádkářské kolonii Líšný
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
26.6.2012 16.7.2012
9. Zasedání zastupitelstva - Zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2010 - 2014
20.6.2012 6.7.2012
Vodohospodářské sdružení Turnov Závěrečný účet za r. 2011 Zpráva o přezkoumání hospodaření za r. 2011
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
6.6.2012 25.6.2012
Komplexní pozemkové úpravy Besedice
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
12.6.2012 20.6.2012
9. zasedání Zastupitelstvo - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
21.5.2012 4.6.2012
Pozvánka na mysliveckou konferenci
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
9.10.2011 4.6.2012
Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce 5. 9. 2011
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2010 - 2014
4.4.2012 31.5.2012
Návrh rozpočtu obce Líšný na r. 2012
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
30.4.2012 26.5.2012
8. Zasedání zastupitelstva - Zápis
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
19.4.2012 16.5.2012
Veřejná vyhláška FÚ Železný Brod

Oznámení o zpřístupnění nahlédnutí hromadného předpisního seznamu č.j. 13537 / 12 / 1899 / 189971501369 jimž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházejíící se v obvodu územní působnostishora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.

 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
16.4.2012 4.5.2012
Mikroregion Podkozákovsko Rozpočtový výhled 2012
 • Zobrazit soubor
Mikroregion Podkozákovsko
28.3.2012 30.4.2012
Veřejná vyhláška Oznámení o projednávání zadání územního plánu Líšný
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
10.4.2012 30.4.2012
Závěrečný účet VHS Turnov Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VHS Turnov za r. 2011
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
20.3.2012 28.4.2012
7. Zasedání Zastupitelstva obce Líšný 14.3.2012
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2010 - 2014
18.4.2012 25.4.2012
8. zasedání Zastupitelstva - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
2.2.2011 21.4.2012
Nabídka pronájmu pozemků
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
7.3.2012 16.3.2012
7. zasedání Zastupitelstva - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
7.3.2012 16.3.2012
7. zasedání Zastupitelstva - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
6.1.2012 24.1.2012
Obecně závazná vyhláška č. 7/2011 O ochraně veřejné zeleně a o stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
2.1.2012 19.1.2012
Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
29.12.2011 19.1.2012
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
 • Zobrazit soubor
Stavební úřady
23.12.2011 10.1.2012
6. Zasedání Zastupitelstva - Zápis
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
3.10.2011 6.1.2012
Lesní hospodářská obnova
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
15.12.2011 6.1.2012
Návrh rozpočtu MR Podkozákovsko 2012
 • Zobrazit soubor
Mikroregion Podkozákovsko
7.12.2011 15.12.2011
6. Zasedání Zastupitelstva - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Mikroregion Podkozákovsko
31.10.2011 18.11.2011
Rozhodnutí Územní rozhodnutí "Obec Líšný - zásobování pitnou vodou..."
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
1.3.2011 16.11.2011
Zápis a usnesení zastupitelstva 23. 2. 2011
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2010 - 2014
13.9.2011 29.9.2011
V. Zasedání zastupitelstva obce Líšný (mimořádné)
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2010 - 2014
31.8.2011 18.9.2011
OZNÁMENÍ Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Obec Líšný - zásobení pitnou vodou"
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
29.8.2011 7.9.2011
5. Zasedání Zastupitelstva - pozvánka
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
22.7.2011 8.8.2011
Přestupky - Veřejnoprávní smlouva s obcí Železný Brod
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
22.7.2011 8.8.2011
Rušení trvalého pobytu - Veřejnoprávní smlouva s obcí Železný Brod
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
4.7.2011 30.7.2011
Výsledné kalkulace vodného a stočného za r. 2010
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
22.6.2011 7.7.2011
4. Řádné zasedání - zápis
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2010 - 2014
30.5.2011 30.6.2011
Závěrečný účet obce Líšný za r. 2010
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
30.5.2011 18.6.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Líšný za r. 2010 IČO 00673226
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
7.6.2011 16.6.2011
4. zasedání zastupitelstva obce Líšný
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
27.4.2011 18.5.2011
Zápis a usnesení zastupitelstva 20. 4. 2011
 • Zobrazit soubor
Zápisy zastupitelstva 2010 - 2014
29.3.2011 22.4.2011
Plnění rozpočtu za rok 2010
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
13.4.2011 20.4.2011
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
28.3.2011 20.4.2011
Návrh rozpočtu na rok 2011
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
18.3.2011 15.4.2011
Oznámení o zahájení stavebního řízení Greenway Jizera
 • Zobrazit soubor
Stavební úřady
27.3.2011 13.4.2011
Návrh rozpočtu obce Líšný na rok 2011
 • Zobrazit soubor
Obecní úřad Líšný
15.2.2011 24.3.2011
Pozvánka na 2. Zasedání zastupitelstva obce 23.2. 2011
 • Zobrazit soubor
19.1.2011 3.2.2011
Rozpořet VHS na r. 2011 Výdaje - financování
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
19.1.2011 3.2.2011
Rozpočet VHS Turnov na r. 2011 Příjmy
 • Zobrazit soubor
VHS Turnov
3.11.2010 18.1.2011
Nabídka pozemků k pronájmu
 • Zobrazit soubor
Pozemkový fond ČR
15.12.2010 4.1.2011
Rozhodnutí - územní rozhodnutí - p. Bobek
 • Zobrazit soubor
MěÚ Železný Brod
Úřední deska 2.0beta4 powered by Petr Houba