V obci působí řada spolků.

K nejvýznamnějším se řadí Sbor dobrovolných hasičů a Tělocvičná jednota SOKOL. Dále mají v obci sídlo spolky Líšenská Aktivita a Líšenský DRAK.