Obec Líšný - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Líšný se nachází na území okresu Jablonec nad Nisou, který je díky historické činnosti různých spolků bohatý na rozhledny. Na území tohoto okresu se nachází 9 těchto zajímavých staveb. Zde Vám nabízíme přehled těch nejbližších v našem okolí:

Kopanina (657 m n. m.)

mapa

Rozhledna na Kopanině patří spolu se zříceninami hradů Vranova a Frýdštejna k nejznámějším výletním cílům v okolí pojizerského letoviska Malé Skály. Turisté ji rádi navštěvují, neboť jim umožňuje přehlédnout z jednoho místa velkou část Českého ráje a zároveň spatřit hřebeny Jizerský hor a Krkonoš. 
Nápad postavit rozhlednu se zrodil v roce 1892 při jednom z prvních výletů turnovského odboru KČT, jehož se zúčastnili též zástupci pražského ústředí. Hřbet Kopaniny, tvořící tehdy pomyslnou jazykovou hranici mezi českým vnitrozemím a pohraničím osídleným převážně německými obyvateli, se jevil všem zúčastněným jako vhodné pro vztyčení "strážní bašty českého národa". Vedení odboru se bez dlouhého otálení pustilo do uskutečnění této smělé výzvy. Pověřilo svého nejmladšího člena ing. Františka Duba vypracováním projektu. Ten předložil plán osmnáctimetrové válcové věže postavené z cihel a zakončené cimbuřím opatřeným litinovou předprsní. Stavební práce začaly na podzim 1893 symbolickým položením základního kamene a byly úspěšně završeny předáním rozhledny při slavnosti uspořádané 3. června 1894.
V ten den se do Malé Skály sjely stovky příznivců turistiky z celých Čech. Z Prahy byl dokonce vypraven zvláštní vlak, který přivezl delegáty ústředí i zástupce ostatních odborů KČT. Ve tři hodiny odpoledne se všichni shromáždili u rozhledny. Po projevech a odeznění Chorálu národa českého předal stavitel Knop klíče od rozhledny jednateli turnovského odboru panu Reslovi, který svatbu slavnostně odevzdal turistické veřejnosti. První den prý na vyhlídkovou plošinu věže vystoupilo více než 400 lidí a na vstupném se vybralo 20 zlatých a 7 krejcarů. Tak o slavnosti referoval přímý účastník v tehdejším Časopise turistů.

Dnešní podoba rozhledny pochází z roku 1936, kdy byl vyhlídkový ochoz zastřešen a opatřen prosklenou nástavbou. Po roce 1948 dostala věž do opatrování TJ SOKOL Frýdštejn, od níž ji v roce 1965 převzal Obecní úřad ve Frýdštejně, který ji má ve správě dodnes.

zdroj: Jan Nouza, Rozhledny Čech, Moravy a Slezska, Nakladatelství 555, Liberec, 1999

Černá studnice (869 m n. m.)

mapaTo, čím byl na přelomu století pro Liberec a nejbližší okolí Ještěd, znamenala pro Jablonec nad Nisou Černá studnice. Již v roce 1885 na jejím vrcholovém skalisku upravil liberecký horský spolek jednoduchou plošinu s přístupovým schodištěm. Byla to vůbec první vyhlídka zbudovaná úsilím DGJI, i když do opravdové rozhledny měla ještě daleko.

Jablonecká sekce velmi toužila po reprezentačním turistickém stánku ve svém nejbližším okolí. Proto v roce 1901 předložila návrh na postavení chaty s rozhlednou na Černé studnici. Liberecké ústředí zahleděné na Ještěd nemělo pro další velkou investici přílišné pochopení, a tak to jablonečtí turisté vyřešili po svém. V roce 1903 sekce vystoupila z Der Deutsche Gebirgsverein für das Jeschen - und Isergebirge a dala základ samostatnému spolku. Ten ještě v témže roce vyhlásil veřejnou soutěž na návrh souboru staveb na Černé studnici. Ze soutěže vzešel vítězně projekt jabloneckého architekta Roberta Hemmricha, který rozhledně vtiskl podobu neohrožené strážní věže Jizerských hor.

Na Černé studnici to stavitelé s pozemkem neměli jednoduché. Majitel panství, hrabě Desfours, však nakonec přistoupil na výměnu stavební parcely za dva jiné pozemky, které spolek pro tento úkol zakoupil. Práce zahájil stavitel Corazza v létě 1904 a 14. 08. 1905 již bylo dílo zahrnující chatu a 26 m vysokou rozhlednu hotovo a předáno veřejnosti. Slavnosti se zúčastnilo asi 6000 lidí z blízka i daleka, včetně delegací různých spolků od turistických po pěvecké. Všichni obdivovali zejména mohutnou rozhlednu, na jejíž 160 cm silné zdi byly použity žulové kvádry až 3 tuny těžké. Architekt Hemmrich sklidil všeobecné uznání, které se projevilo i tím, že se stal výhradním projektantem dalších staveb jabloneckého spolku a několikrát byl přizván i k projektům sekcí DGJI.

Objekty na Černé studnici se staly baštou jablonecké turistiky. Po vzoru Ještědu se i zde konala soutěž v počtu výstupů, která byla spolkem mohutně podporována, neboť s počtem příchozích stoupalo i množství vypitých půllitrů a plnila se spolková pokladna, z jejíchž peněz mohla být chata dále rozšiřována a vylepšována.

V současnosti si pro výstup na rozhlednu musíte zakoupit vstupenku v restauraci pod rozhlednou.

zdroj: Jan Nouza, Rozhledny Jizerských hor...., Okresní úřad Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, 1999

Kozákov (744 m n. m.)

mapaZ vrcholu Kozákova je překrásný pohled na Krkonoše, Jizerské hory, Lužické hory, České středohoří, Český ráj a Orlické hory. Jedinečný pohled byl rušen tím, že turista musel přecházet z místa na místo , aby viděl celou oblast. Tomu chtěli členové okolních odborů Klubu českých turistů zabránit a přišli s myšlenkou postavit na vrcholu Kozákova rozhlednu, která by vyhlídku soustředila.

Aby tyčovitý tvar rozhledny nerušil vrchol Kozákova, měla být rozhledna spojena s románskou kaplí věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Náklady na tuto kapli byly velmi vysoké, proto bylo doporučeno postavit mohylovou rozhlednu. Koncem roku 1902 byl zřízen fond vyhlídkové mohyly. Tento záměr znemožnila první světová válka a po vzniku Československé republiky byly peníze použity na účely národní - stavbu škol.

V roce 1923 vyšel z odboru KČT Semily návrh, aby na vrcholu památného Kozákova byla postavena turistická chata, jež by nesla jméno semilského rodáka dr. Františka Ladislava Riegra. A tak z příspěvkových okolních měst, spořitelen, založen, soukromníků a jednotlivců byla dne 14. června 1928 slavnostně otevřena Riegrova turistická chata na Kozákově. Chata poté po dlouhá léta sloužila turistické veřejnosti. Po likvidaci KČT v roce 1948 přešla do majetku jiných organizací. Až počátkem roku 1996 byla udělána výjimka k nákupu své vlastní chaty zpět do majetku KČT. Klub českých turistů Semily musel vynaložit značné množství finančních prostředků, a zdevastovanou chatu zprovoznil.

Od počátku myšlenky postavit rozhlednu uplynulo přes 90 let, než se konečně stala skutečností. V roce 1993 se na odbor KČT Semily obrátila armáda vybudovat v rámci výstavby šestiboké kovové věže na Kozákově rozhlednu. I přes různost názorů se odbor KČT v Semilech rozhodl tento návrh podpořit. Byly sdruženy finanční prostředky ve výši přes půl miliónu korun. Vyhlídkový ochoz byl zpřístupněn 1. prosince 1994. Slavnostní otevření rozhledny se uskutečnilo 22. dubna 1995. Veřejnost má přístup na ochoz pro turisty ve výšce 24 metrů a vedou k němu 124 schody. Celková výška věže je 40 metrů. Během zimních měsíců však věž není veřejnosti přístupná, s výjimkou dnů bez sněhu a námrazy. Vstupné 10 Kč, mládež a členové KČT 5 Kč.

dnes slaví : Ilja
a zítra oslaví: Vítězslav

Kontakty

mapaObec Líšný
Líšný II. díl čp. 60
468 22 Železný Brod

Úřední hodiny
pondělí a středa
16.00 - 18.00

tel a fax: 483 392 305
obecni.urad @ lisny.cz

datová schránka: rrkan5g

Webkamera

webkamera v Líšném (CZ)

Meteovarování