Soubory ke stažení

Obec Líšný - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím


povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 442/2006 sb.

1. Oficiální název

Obec Líšný

2. Důvod a způsob založení

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
§ 1
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
...

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce - viz www.lisny.cz

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Líšný
Líšný II. díl čp. 60
Železný Brod
468 22

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvy

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je totožná s kontaktní poštovní adresou.

4.3 Úřední hodiny

pondělí a středa od 16.00 - 18.00

4.4 Telefonní čísla

483 392 305

4.5 Čísla faxu

483 392 305

4.6 Adresa internetové stránky

www.lisny.cz / www.lisny.eu

4.7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby

lze poukázat na účet : 12827451/0100 - KB Železný Brod

6. IČO

00673226

7. DIČ

obec není plátce DPH

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Najdete na našich stránkách (viz níže) nebo zkuste tento odkaz (místně řízené organizace - CZ 0512).

9. Žádosti o informace

  1. Písemně na adresu obce Líšný
  2. Faxem (viz. bod 4.5)
  3. Telefonicky (viz. bod 4.4)
  4. E-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obce Líšný (viz. bod 4.7)

Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání

žádosti a podání je možno uskutečnit na Obecním úřadě Líšný, Líšný 60 v úředních hodinách

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí Obecního úřadu Líšný lze podat odvolání prostřednictvím Obecního úřadu Líšný.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

Odvolání učiněné písemně lze podat:

poštou na adresu: Obecní úřad Líšný, Líšný 60, Železný Brod, 468 22
osobně na Obecním úřadu v Líšném v úředních hodinách
ústní odvolání lze podat na OÚ v Líšném.

12. Formuláře

Formuláře můžete získat na Obecním úřadu v Líšném v úředních hodinách.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Řešení životních situací je komplexně popsáno na stránkách Portálu veřejné správy.

14. Nejdůležitější předpisy

Jednání zastupitelstva se řídí podle jednacího řádu.
Ostatní dokumenty můžete shlédnout v části věnované dokumentům.

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

14.2 Vydané právní předpisy

nevydává žádné právní předpisy.
Vyhlášky a nařízení obce najdete na našich stránkách.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací není stanoven.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

rok 2001 - nebyla podána žádná žádost dle zákona 106 / 1999 Sb.
rok 2002 - nebyla podána žádná žádost dle zákona 106 / 1999 Sb.
rok 2003 - byla podána jedna žádost
rok 2004 - nebyla podána žádná žádost dle zákona 106 / 1999 Sb.
rok 2005 - nebyla podána žádná žádost dle zákona 106 / 1999 Sb.
rok 2006 - nebyla podána žádná žádost dle zákona 106 / 1999 Sb.
rok 2007 - nebyla podána žádná žádost dle zákona 106 / 1999 Sb.
rok 2008 - nebyla podána žádná žádost dle zákona 106 / 1999 Sb.
rok 2009 - nebyla podána žádná žádost dle zákona 106 / 1999 Sb.
rok 2010 - byly podány žádosti dle zákona 106 / 1999 Sb.

 

17. Seznam organizací

Obec nezřizuje žádnou organizaci.
Ze zákona však zřizuje Jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce v kategorii JPO III. - informace o hasičích najdete na www.lisny.cz/hasici.

dnes slaví : Ilja
a zítra oslaví: Vítězslav

Kontakty

mapaObec Líšný
Líšný II. díl čp. 60
468 22 Železný Brod

Úřední hodiny
pondělí a středa
16.00 - 18.00

tel a fax: 483 392 305
obecni.urad @ lisny.cz

datová schránka: rrkan5g

Webkamera

webkamera v Líšném (CZ)

Meteovarování