Obec Líšný - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Bezový les stál u zrodu názvu malé vesničky, která je v současnosti součástí města Železný Brod. Bzí je od Líšného vzdáleno necelé 3 kilometry a budete nuceni stoupat do kopce. To se Vám však vyplatí, jelikož ze Bzí je krásný výhled do širokého okolí.
Středověká obec Bzí byla založena již ve 13. století pravděpodobně na nejvýchodnější hranici rozsáhlého dominia cisterciáckého kláštera Hradiště. Dříve se obec jmenovala Nábzí. Tento název vycházející z původního jména Bzov znamenal vrch porostlý bezovým hájem, uctívaným starými Slovany. V polovině 12. století, kdy byl klášter založen, dostal do vínku velké, téměř neobydlené území s podmínkou jeho kolonizace. Jižní hranici dominia tvořila pravděpodobně řeka Jizera a severní důležitá obchodní stezka, která tudy odpradávna vedla z vnitrozemí do Slezska a Lužice brodem přes Jizeru a dále zalesněnou krajinou k pohraničním horám.
Bzí se stalo nejstarší farní vsí v horním Pojizeří a několik desetiletí zde stál asi jediný kostel v této oblasti. V polovině 14. století postoupil opat Předbor území severně od Brodu až po Jablonec pánům ze Železnice, kteří obsadili všechny fary bratry cyriaky z nového kláštera v Benátkách nad Jizerou. V 15. století patřila ves již k valdštejnskému panství Skály a koncem 16. století zde byl postaven nový roubený kostel, který dosloužil zhruba o sto let později.
Na jeho místě byl v letech 1692 - 1699, již za vlády Desfoursů, postupně vystavěn zděný barokní chrám Nejsvětější Trojice s mohutnou věží, který je dodnes dominantou obce.

stránky o Bzí

dnes slaví : Ilja
a zítra oslaví: Vítězslav

Kontakty

mapaObec Líšný
Líšný II. díl čp. 60
468 22 Železný Brod

Úřední hodiny
pondělí a středa
16.00 - 18.00

tel a fax: 483 392 305
obecni.urad @ lisny.cz

datová schránka: rrkan5g

Webkamera

webkamera v Líšném (CZ)

Meteovarování